• کارگاه آموزشی مهارت های جستجوی اطلاعات (مقدماتی) 

  Type: Video
  Author : Beydokhti, Hossein; بیدختی, حسین
  Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت تحقیقات و فناوری
  Abstract: این کارگاه در تاریخ 23 آذرماه 1396 در مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه به مدت 6 ساعت ویژه اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شده است
  Subject(s) : جستجوی اطلاعات , بازیابی اطلاعاتی , مهارتهای اطلاع یابی , پایگاههای اطلاعاتی ,
 • The evaluation of the frequency of Magnetic Resonance Imaging among children diagnosed inborn neurometabolic errors presented to Iranian association of metabolic disorders during 2013-15 

  Type: Thesis
  Author : Amin Saburi; صبوری، امین
  Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  Abstract: Background: There are few limited studies about magnetic resonance imaging in pediatrics with neurometabolic disorders which often are case report or case series that it declares the necessity of this study. Methods: ...
  Subject(s) : رادیولوژی , Magnetic Resonance Spectroscopy , Diagnostic Imaging , Metabolic Diseases , Diagnosis , Child , طیف بینی با رزونانس مغناطیسی , تصویر برداری تشخیصی , بیماری های سوخت و ساز , تشخیص , کودکان ,
 • Prevalence and Associated Risk Factors of tinnitus in Patients with Type 2 Diabetes in Diabetes Center of Birjand 

  Type: Thesis
  Author : Sina Khorsandi; خرسندی، سینا
  Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  Abstract: Introduction and objective: Diabetes is a group of metabolic diseases that characterized by chronic hyperglycemia. Diabetes causes a variety of complications, one of the most commonly known is its impact on nervous systems. ...
  Subject(s) : Diabetes Complications , Diabetes Mellitus, Non-Insulin Dependent , Tinnitus , Hearing Disorders , Etiology , Epidemiology , Risk Factors , Birjand , عوارض دیابت , دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین , وزوز گوش , اختلالات شنوایی , علت شناسی , اپیدمیولوژی , عوامل خطر , بیرجند ,
 • The relationship between serum uric acid and severity of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

  Type: Thesis
  Author : Atefe Vafayi; وفایی قاینی، عاطفه
  Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  Abstract: Background: There is evidence about the possible relationship between serum uric acid (UA) and exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Objective: To compare COPD-related variables and one-year outcome ...
  Subject(s) : Pulmonary Disease, Chronic Obstructive , Lung Diseases, Obstructive , Hematologic Tests , Uric Acid , Respiratory Insufficiency , Blood , Epidemiology , Serum , Chemistry , Birjand , بیماری انسدادی مزمن ریه , بیماری های انسداد ریه , تست های خون شناسی , اسید اوریک , نارسایی تنفس , خون , اپیدمیولوژی , سرم , شیمی , بیرجند ,
 • Comparison of Analgesic Effect of Ethanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Iris songarica, Hymenocrater platystegius and Cuscuta epithymum with Morphine Sulfate 

  Type: Thesis
  Author : Abolfazl Ahani; آهنی، ابوالفضل
  Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  Abstract: In the present study , antinociceptive effects of four medical plants of Achillea wilhelmsii, Iris spp, Hymenocrater platystegius and Cuscuta epithymum have been studied in camparison to Morphine Sulfate using hot – plate ...
  Subject(s) : Pain Management , Acute Disease , Pain , Plant Extracts , Medicine, Traditional , Morphine , Physiopathology , Therapeutic Use , Prevention & Control , Therapy , مدیریت درد , بیماری حاد , درد , عصاره های گیاهی , پزشکی سنتی , مرفین , فیزیوپاتولوژی , استفاده درمانی , پیشگیری و کنترل , درمان ,

View more